Nadační fond podle ePravo

Nadační fond podle nového občanského zákoníku Nadační fondy lze definovat jako nezávislé subjekty finanční povahy založené za účelem podpory veřejně prospěšných aktivit a projektů. Jako nový právní institut byly zavedeny do českého právního řádu v roce 1998 jako alternativa k nadacím, ovšem ve srovnání s nimi jsou nadační fondy benevolentněji legislativně upraveny. Na rozdíl odPokračovat ve čtení „Nadační fond podle ePravo“