Právní služby

Podnikatelským subjektům, fyzickým a právnickým osobám, poskytujeme úplný právní servis podle jejich potřeb od počátku jejich činnosti. Občanům a právnickým osobám, které neprovozují podnikatelskou činnost, poskytujeme právní služby spočívající v právním poradenství, sepisu smluv, dohod a jiných listin, jednání s účastníky právních vztahů a se správními a obecními orgány a se soudy. Oblasti poskytovaných služeb: Obchodní právo Pracovní právo Občanské právo Rodinné právo Ochrana osobnosti Trestní právoPokračovat ve čtení „Právní služby“

JUDr. Marcela Urbanová – Advokát

Vítáme Vás na našich webových stránkách http://www.marcelaurbanova.cz Ceny služeb Advokátní kancelář při poskytování právní pomoci klientovi preferuje, aby mezi advokátní kanceláří a klientem došlo k stanovení ceny služby dohodu.V případě , že se jedná o právní služby týkající se určitého majetku , lze dohodnout podílovou odměnu (vyjádřenou obvykle v procentech). V případě, že se jedná o právní služby nemajetkové povahy, lze dohodnout cenu právních služeb pevnouPokračovat ve čtení „JUDr. Marcela Urbanová – Advokát“