JUDr. Marcela Urbanová – Advokát

Vítáme Vás na našich webových stránkách www.marcelaurbanova.cz

Ceny služeb

Advokátní kancelář při poskytování právní pomoci klientovi preferuje, aby mezi advokátní kanceláří a klientem došlo k stanovení ceny služby dohodu.
V případě , že se jedná o právní služby týkající se určitého majetku , lze dohodnout podílovou odměnu (vyjádřenou obvykle v procentech). V případě, že se jedná o právní služby nemajetkové povahy, lze dohodnout cenu právních služeb pevnou částkou za celkové vyřízení věci nebo pevnou částkou za každý úkon právní služby (tj. např. účast u jednání, písemné podání apod.) anebo hodinovou sazbu za právní služby.

Pokud k dohodě o smluvní ceně právních služeb nedojde, advokátní kancelář účtuje cenu svých služeb dle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. resp. vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif). Nejpodstatnější ustanovení uvedených vyhlášek uvádíme níže. Z vyhlášky č. 484/2000 Sb. poukazujeme především na následující ustanovení:

§ 3

(1) Není-li stanoveno jinak, ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky, činí sazba odměny

 1. do 500 Kč 1 500 Kč,
 2. přes 500 do 1 000 Kč 3 000 Kč,
 3. přes 1 000 do 5 000 Kč 4 500 Kč,
 4. přes 5 000 do 10 000 Kč 6 000 Kč,
 5. přes 10 000 do 200 000 Kč 6 000 Kč a 15 % z částky přesahující 10 000 Kč,
 6. přes 200 000 Kč 34 500 Kč a 1,5 % z částky přesahující 200 000 Kč,
 7. přes 10 000 000 Kč 181 500 Kč a 0,015 % z částky přesahující 10 000 000 Kč.

(2) Jde-li o opětující se plnění, činí předmět řízení podle odstavce 1 součet těchto plnění; u plnění na dobu neurčitou nebo na dobu delší než pět let však činí jen pětinásobek ročního plnění. Je-li předmětem řízení plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, považuje se za předmět řízení částka uvedená ve smlouvě; totéž platí, je-li předmětem řízení vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy.

(3) Je-li předmětem řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, považuje se za předmět řízení peněžitá částka uvedená ve směnce nebo šeku; totéž platí, je-li předmětem řízení jiný cenný papír, na němž je uvedena jeho jmenovitá hodnota.

(4) Je-li peněžitá částka vyjádřena v cizí měně, stanoví se předmět řízení v české měně podle kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky vydaném k prvnímu dni měsíce, v němž se rozhoduje o náhradě nákladů řízení. U měn neuvedených v kurzovním lístku České národní banky se použije kurz EURO nebo USD k této měně vyhlášený ústřední nebo jí na roveň postavenou bankou státu, v němž platí přepočítávaná měna.

§ 5

Ve věcech určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, činí sazba odměny

 1. jde-li o právní vztah nebo právo k podniku 12 500 Kč,
 2. jde-li o právní vztah nebo právo k nemovitosti 10 000 Kč,
 3. v ostatních případech 6 200 Kč.

Z Vyhlášky č. 177/1996 Sb. poukazujeme především na následující ustanovení:

§ 7

Sazba mimosmluvní odměny

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty:

 • do 500 Kč …………………………………… 250 Kč
 • přes 500 Kč do 1 000 Kč …………………. 500 Kč
 • přes 1 000 Kč do 5 000 Kč ………………. 750 Kč
 • přes 5 000 Kč do 10 000 Kč ……………1 000 Kč
 • přes 10 000 Kč do 200 000 Kč ………. 1 000 Kč a 25 Kč za každých započatých 1 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 Kč
 • přes 200 000 Kč ………………………..5750 Kč a 25 Kč za každých započatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč
 • přes 10 000 000 Kč ……………………30 250 Kč a 25 Kč za každých započatých 100 000 Kč, o které hodnota převyšuje10 000 000 Kč.

§ 12

Zvýšení nebo snížení mimosmluvní odměny

 1. U úkonů právní služby mimořádně obtížných, zejména je-li k nim třeba použití cizího práva nebo cizího jazyka, nebo u úkonů právní služby časově náročných může advokát zvýšit mimosmluvní odměnu až na trojnásobek.
 2. Advokát může snížit mimosmluvní odměnu až o polovinu.

JUDr. Marcela Urbanová

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: