Směrnice HEM-322.3-10.10.77 – o hygienických požadavcích na zřizování a provoz hromadných ubytoven úplné a aktualní znění | ASPI | Wolters Kluwer ČR, a. s.

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/33744/1/2/smernice-c-hem-3223-101077-o-hygienickych-pozadavcich-na-zrizovani-a-provoz-hromadnych-ubytoven/smernice-c-hem-3223-101077-o-hygienickych-pozadavcich-na-zrizovani-a-provoz-hromadnych-ubytoven